Slik arbeider jeg

 

De aller fleste tegningene lager jeg på et underlag av geometrisk konstruert perspektiv. Jeg arbeider i VectorWorks og Archicad.

Jeg bruker også ofte manuell konstruksjon som et supplement for å få på plass detaljer som kommer til underveis. Her bruker jeg erfaring fra over førti års praksis med horisont og forsvinningspunkter.

 

Modellfotos kan også brukes. Dette egner seg best for oversiktsbilder.

 

Jeg setter pris på en god situasjonsplan, foruten vanlig tegningsmateriale.

Flyfoto kan være aktuelt, men krever en nøye tilpassing.

 

Ved hjelp av underlagskonstruksjonen lager jeg et forslag til standpunkt. Etter eventuell utprøving av 

alternativer gjør jeg uttegningen med 2B blyant. Deretter overføres tegningen til et tykt papir og fargelegges med akvarellfarger.  Originalen skannes og sendes som en jpeg-fil (Photoshop), evt pdf- fil pr. e-post.

 

Tegningen kan bearbeides videre i Photoshop, for eksempel for retusjering, justering av farger, eller endringer av prosjektet.

 

Jeg pleier å signere tegningen med min logo og en tekstlinje med mitt og arkitektens navn. Dette vil jeg skal følge med tegningen overalt hvor den brukes. Tegninger som - etter avtale - legges ut på hjemmesider, skal ledsages av en link til hjemmesiden min.