Velkommen!

I en ellers digital verden holder jeg fortsatt fast på blyanten og akvarellskrinet som mine viktigste verktøy.
Det gir meg mulighet til å formidle både ideer og konkrete prosjekter i ett og samme bilde.
Og det gir oppdragsgivere frihet til å prøve ut sine ideer, uavhengig av ferdigproduserte planer.

Jeg vil fortløpende prøve å legge ut illustrasjoner av nye og pågående arbeid. 
Ta gjerne også direkte kontakt med meg på tlf: 9009 8889 eller epost: post@perspektiver.no